INFORMACJE DLA OSÓB I GRUP NIE BĘDĄCYCH STUDENTAMI AWF:
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie dysponuje trzema akademikami:

  • Akademik Męski – 270 miejsc – (pok. 1 i 2 osobowe)
  • Akademik Żeński – w trakcie remontu (zakończenie planowane na grudzień 2013)
  • Akademik Rotacyjny – 119 miejsc – (pok. 1 i 2 osobowe)

Zasady rezerwacji:
1. Rezerwacji miejsc dokonuje się TYLKO na poniżej załączonym formularzu rezerwacji
2. Rezerwacji można dokonać najpóźniej do 4 dni przed planowanym pobytem.
3. Dział Spraw Studenckich i Doktoranckich potwierdzi przyjęcie rezerwacji lub odmówi przyjęcia w ciągu trzech dni od daty otrzymania formularza rezerwacji.
4. Procedurę zakwaterowania prowadzi portiernia w danym akademiku.
5. Zakwaterowane mogą być jedynie osoby z potwierdzoną rezerwacją i posiadające dowód osobisty lub paszport.
6. Płatność za pobyt wnoszona jest na podany w formularzu nr konta bankowego.
7. Wszystkie ceny są kwotami netto.
8. Na życzenie gościa za zakwaterowanie w Kwesturze AWF (bud. Administracji pok. 23) wystawiane są faktury VAT.
9. Kwaterowanie rozpoczyna się od godz. 14:00, czas pobytu kończy się o godz. 10:00.
10. Dział Spraw Studenckich i Doktoranckich nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości procesu rezerwacji i kwaterowania wynikłe z nie stosowania do zapisów powyższego zarządzenia

Kontakt:
domy.studenckie (at) awf.edu.pl
DS. „Męski” – tel. 22 835-13-06;
DS. „Żeński” – w trakcie remontu (zakończenie planowane na grudzień 2013);
DS. „Rotacyjny” – tel. 22 669-09-23.

Do pobrania:

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34
NIP: 525 001 18 75; REGON: 000 327 830

2010 @ CentrumInformatyczneAWF
http://ci.awf.edu.pl