Dom Studencki „Męski”:

Dom Studencki „Żeński”:

Pokoje hotelowe – budynek „Rotacyjny”:

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34
NIP: 525 001 18 75; REGON: 000 327 830

2010 @ CentrumInformatyczneAWF
http://ci.awf.edu.pl